Zľava Camille Vermot z Asociácie na podporu a rozvoj košikárstva a Sarah Bernhard z Národnej košikárskej školy počas prehliadky priestorov školyV septembri roku 2017 sme sa spoločne s košikárom Petrom Jurigom vybrali na skusy do francúzskeho košikárskeho strediska Fayl-Billot, ktoré leží v regióne Grand Est v severovýchodnej časti Francúzska, zloženom z oblastí Alsasko, Lotrinsko a Champagne-Ardenne. Už vyše sto rokov tu funguje národná škola košikárstva a vrbárstva. V súčasnosti ponúka kurzy od krátkodobých (v trvaní od týždňa do mesiaca) pre záujemcov z radov širokej verejnosti až po ročné rekvalifikačné, na ktoré sa môžu prihlásiť adepti z radov nezamestnaných, ale i zamestnaných, ktorí sa chcú rekvalifikovať, a náklady môžu mať preplatené z úradu práce, resp. zo sociálnej poisťovne.

Mestečko Fayl-Billot so sotva 1 500 obyvateľmi má však ešte staršiu tradíciu košikárstva, datovanú koncom 18. storočia. Strategicky je dobre položené na ceste I. triedy, ktorá spája Nemecko s juhom Francúzska. O turistov, ktorí ho navštevujú cielene kvôli košikárstvu aj dnes, teda nemá núdzu. Tomu zodpovedá aj počet košikárskych obchodov, ktorých je v samotnom Fayl-Billot päť a popritom mnohé ďalšie v okolitých dedinkách, keďže košikárska tradícia tu bola a aj dnes je záležitosťou širšieho geografického okruhu.