Na košikárskom aktíve, ktorý sa uskutočnil na pôde Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) v decembri roku 2017 a na ktorom o potrebách výrobcov spoločne debatovali dvadsiati košikári, dizajnéri a pracovníci ÚĽUV-u, vyvstala potreba organizovania pravidelných odborných podujatí na podporu košikárstva u nás.
Prvým takýmto pokusom bolo v dňoch 30. apríla a 1. mája 2018 dvojdňové odborno-prezentačné stretnutie v Podkylave (okr. Myjava). V priestoroch miestneho agropenziónu Adam a biofarmy Charolais sa zišli dvadsiati záujemcovia o pletenie z vŕbového prútia, aby pod vedením košikárov Jána Zemana zo Starej Turej-Durcovej Doliny a Petra Jurigu z Bratislavy prehĺbili svoje znalosti a prezentovali ich aj pred zrakmi verejnosti.

Druhá tohtoročná spoločná košikárska akcia sa uskutočnila v rámci festivalu Dni zelá v Stupave v dňoch 5. a 6. októbra 2018. Za odbornú tému si košikári už na minulom stretnutí v Podkylave zvolili pletenie koša čerešnáka a v Stupave sa ju podarilo naplniť. Hlavným lektorom bol majster ľudovej umeleckej výroby Ján Zeman, ktorý si pripravil jedenásť rôznych druhov výpletov stien a oslovil nimi nielen začiatočníkov, ale aj skúsenejších košikárov. Jeho výklad vhodne dopĺňali ďalší skúsení košikári, a tak sa priestory Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave, ktoré nám boli na odbornú časť podujatia poskytnuté, veľmi rýchlo naplnili tvorivou atmosférou.