Našimi hlavnými cieľmi sú najmä:

  • zachovávať, ale aj modernizovať košikárstvo a pletenie z prírodných pletív, 
  • propagovať košikárstvo a pletenie z prírodných pletív,
  • pomôcť začínajúcim i pokročilým záujemcom o košikárstvo a pletenie z prírodných pletív v ich rozvoji,
  • nachádzať pre košíkarov nové inšpirácie a možnosti, 
  • združovať košíkarov a nadšencov pre zdieľanie informácií,
  • spájať predstaviteľov štátnej, verejnej i súkromnej sféry s cieľom podpory rozvoja výroby z prútia a prírodných materiálov aj v prepojení na využitie ďalších prírodných materiálov.