Cez víkend 23. – 24. novembra 2019 sa uskutočnilo koncoročné stretnutie členov i nečlenov Združenia košikárov Slovenska v Rudníku (okr. Myjava). V sobotnej časti programu sa zhodnotili tohtoročné aktivity združenia a načrtla činnosť združenia na ďalší rok. Tematicky bol víkend venovaný opletaniu a aktívne s ukážkami sa popri majstrovi ľudovej umeleckej výroby Jánovi Zemanovi, ktorý odbornú časť našich stretnutí ťahá, zapojili viacerí ďalší košikári, čo dodalo stretnutiu punc spoločnej tvorivosti. Fotografickú dokumentáciu prinesieme v galérii obrázkov čoskoro. 

               

V dňoch 22. – 25. augusta 2019 mali košikári zoskupení okolo Združenia košikárov Slovenska príležitosť zúčastniť sa IV. ročníka prestížneho Svetového festivalu prútia a košikárstva v 15-tiscovom mestečku Nowy Tomyśl v stredozápadnom Poľsku. O vzácnosti tejto akcie v košikárskom svete svedčí jednak jej periodicita (koná sa raz za štyri roky) a jednak počet zúčastnených krajín (tohto roku boli prítomní košikári zo 75 krajín sveta). Niektorí z našich členov mali s týmto podujatím skúsenosť už z minulosti, čo bol tiež dôvod, prečo sme sa pokúsili dostať do Nowého Tomyśla aj ďalších košikárov. Podarilo sa to dokonca vo veľkorysom štýle, čo je v prvom rade zásluha Fondu na podporu umenia (FPU). 

 

Na našej webovej stránke sme sa na dlhšie odmlčali – ale dôvody boli výsostne pozitívne. Čas nám zabrali praktické realizácie originálnych košikárskych diel. Predstavené boli na 29. ročníku podujatia Dni majstrov ÚĽUV, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 31. augusta – 1. septembra 2019 v bratislavskom Starom Meste. Na objednávku Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) naši košikári od marca 2019 postupne vytvárali tri exteriérové košikárske diela: tanečnice, mestské sedačky a domčeky pre deti.