K tradičným remeslám a domáckym výrobám nás ťahá srdcom. 

  • Mária Farkasová. Od roku 2009 pracuje v Ústredí ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) v Bratislave. Ako pracovníčka úseku starostlivosti o ľudových umeleckých výrobcov má výtvarne a konzultačne na starosti výrobu z netextilných materiálov, pod ktoré spadá aj košikárstvo a pletenie z prírodných pletív.

 

  • Martin Langer. Povolaním Enterprise Architekt, ktorý prostredníctvom majstra kožiara Jiřího Halámka ako absolvent jeho remeselného kurzu v ÚĽUV-e precítil hlboký rozmer tradičných remesiel a nutnosť podpory ich zachovávania.

 

  • Tomáš Mikolaj. Od roku 2015 pracuje v ÚĽUV-e ako redaktor vydavateľstva. Ako vyštudovaný etnológ našiel v tejto inštitúcii priestor na praktickú aplikáciu svojich poznatkov o ľudovej kultúre v praxi.

 

Odborný dohľad pri zakladaní združenia: 

  • Ján Zeman – košikár, majster ľudovej umeleckej výroby
  • Peter Juriga – košikár
  • Jozef Boďa – košikár 
  • Jiří Halámek – kožiar, majster ľudovej umeleckej výroby