V dňoch 30.4. a 1.5 prebieha stretnutie košíkarov, priateľov prírodných pletív nadšencov v Podkylave. O detailnejších informácie o diskutovaných témach, ukážkach, ktoré teraz prebiehajú,  Vás budeme informovať v najbližších dňoch 

 


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Marec 2019 – retroedícia košíkov
-    tvorivá dielňa s bývalou výtvarníčkou ÚĽUV-u Jankou Menkynovou a majstrom ĽUV Jánom Zemanom s cieľom vyvzorovať košíky z prútia a ďalších prírodných pletív vyrábaných v ÚĽUV-e v minulosti pre sortiment súčasných výrobcov, ktorí sa zúčastnia tvorivej dielne
-    prednáška PhDr. Juraja Zajonca, PhD., o využití prútia v tradičnom prostredí Slovenska

Jún 2019 – prepájanie materiálov
-    stretnutie výrobcov venujúcich sa prírodným pletivám (prútie, slama, šúpolie, pálka) a koži s dizajnérmi, so študentmi umeleckých škôl a pracovníkmi ÚĽUV-u na spoločnom tvorivom stretnutí s cieľom vzorovať nové typy košíkov kombinujúcich prírodné pletivá a kožu; prijaté návrhy by sa následne vyrábali pre predajne ÚĽUV-u (kabelky, košíky na bicykle a iné modernejšie formy košíkov)

August 2019 – účasť na IV. svetovom festivale vŕby a košikárstva v Nowom Tomyśli (Poľsko)
-    hľadanie príkladov dobrej praxe na súťažnom festivale, ktorý sa koná raz za štyri roky, nadviazanie kontaktov s partnermi z Poľska a ďalších krajín

August/september 2019 – výtvarné podoby košikárstva
-    viacdňové podujatie o výtvarnej podobe košikárstva – exteriérové využitie prútia; sympózium pre košikárov s prácou na vopred navrhnutom exteriérovom diele, ideálne počas podujatia Dni majstrov ÚĽUV na prelome augusta a septembra v uliciach Bratislavy

Priebežne počas roka
-    dvojdňové odborno-prezentačné podujatia pre košikárov na vopred určené témy
-    pestovanie a zber východiskového materiálu (prútniky, raž, šúpolie)