Registračné číslo združenia VVS/1-900/90-54727

Združenie košikárov Slovenska 

Beňadická 3021/20, 

851 06 Bratislava,

Identifikačné údaje

IČO: 52023486

DIČ: 2120894336

Bankové spojenie

Slovenská Sporiteľňa a.s.

SK73 0900 0000 0051 5219 2198