Podnetov na založenie nášho združenia bolo viacero. V prvom rade je to však snaha aktivizovať a spájať ľudí, ktorí sa venujú košikárstvu a pleteniu z prírodných pletív u nás.

V každom regióne sa nájdu aktívni ľudia, ktorých pritiahlo košikárstvo. Nadväzujú na starú tradíciu, ktorú malo toto remeslo či domácka výroba v ich rodine, obci či regióne. Alebo sa púšťajú do objavovania tajov tejto oblasti tvorby sami od seba, priťahovaní krásou a prirodzenosťou materiálu, ktoré pletenie z prírodných materiálov poskytuje. Mnohokrát však o sebe navzájom nevedia a hľadaním najlepších riešení sa pretĺkajú sami.

Založením a prevádzkovaním tohto združenia by sme im na ich ceste radi pomohli. Konkrétne podnecovaním a organizovaním podujatí, ktoré by začínajúcim i skúsených záujemcom o košikárstvo a pletenie z prírodných pletív poskytli priestor na ďalší odborný rast a výmenu skúseností.