V dňoch 22. – 25. augusta 2019 mali košikári zoskupení okolo Združenia košikárov Slovenska príležitosť zúčastniť sa IV. ročníka prestížneho Svetového festivalu prútia a košikárstva v 15-tiscovom mestečku Nowy Tomyśl v stredozápadnom Poľsku. O vzácnosti tejto akcie v košikárskom svete svedčí jednak jej periodicita (koná sa raz za štyri roky) a jednak počet zúčastnených krajín (tohto roku boli prítomní košikári zo 75 krajín sveta). Niektorí z našich členov mali s týmto podujatím skúsenosť už z minulosti, čo bol tiež dôvod, prečo sme sa pokúsili dostať do Nowého Tomyśla aj ďalších košikárov. Podarilo sa to dokonca vo veľkorysom štýle, čo je v prvom rade zásluha Fondu na podporu umenia (FPU). 

Vďaka grantu, ktorý bol nášmu združeniu pridelený z verejných zdrojov, sa podarilo vycestovať dvadsiatim záujemcom o košikárske napredovanie – a podľa ich vlastných slov nebolo čo ľutovať. Účasť na festivale bola pre všetkých – bez rozdielu skúseností – v prvom rade veľkou školou. Vidieť na jednom mieste také množstvo rozdielnych štýlov, techník, pletiarskych materiálov či prístupov k práci sa nenaskytne každý deň ani rok.

K úspešnému priebehu podujatia však prispela aj naša delegácia. Od organizátorov sme dostali príležitosť predstaviť slovenské košikárstvo pred svetom v samostatnom výstavnom stánku, ktorý bol otvorený počas celého trvania festivalu. Úspech okrem samotných výrobkov zúčastnených slovenských košikárov zožala v ňom aj kniha Petra Jurigu Košikárstvo – premeny vŕbového prútia vďaka anglickej jazykovej verzii, ktorú autor vydal minulý rok. Prezentovať históriu a prítomnosť košikárstva na Slovensku pred verejnosťou sme mohli aj v rámci európskeho košikárskeho večera hneď v prvý deň festivalu. Informácie, ktoré odzneli počas digitálnej prezentácie, vychádzali z práce na banneroch, ktoré boli zhotovené taktiež vďaka podpore FPU.

Čo bolo zas dôležité z hľadiska aktívneho košikárstva – využili sme možnosť reprezentovať Slovensko aj v súťaži košikárskych výrobkov, ktorá je hlavnou súčasťou poľského festivalu. Úlohou súťažiacich je vypliesť počas dvoch dní vopred určený výrobok. Zastupovali nás dvaja súťažiaci – Miroslav Mareček z Vrboviec v kategórii Galantéria a Zuzana a Peter Beňovci zo Starej Turej-Topoleckej v kategórii Abstraktná dekoratívna tvorba. A hoci v celkovom poradí sa pre prísne pravidlá v jednotlivých kategóriách nepresadili (prekročenie maximálneho rozmeru u Miroslava Marečka a vytvorenie dvoch samostatných diel namiesto jedného spoločného u manželov Beňovcov), ich prácu sedemčlenná porota, ktorej členom bol aj profesionálny košikár Peter Spáčil z Hlohovca, vysoko ocenila. Zadosťučinením pre Miroslava Marečka bolo hádam víťazstvo v súťaži prác realizovaných pred konaním festivalu a hodnotených v rámci neho.

Samozrejme, účasť medzi toľkými košikármi a ľuďmi, ktorí sa okolo košikárstva pohybujú (organizátori košikárskeho života, obchodníci, pestovatelia prútia, dizajnéri), bola v neposlednom rade prínosná aj pre budúcnosť nášho združenia. Rozhovory o možnej spolupráci sme nadviazali s partnermi z Poľska, Maďarska, Francúzska, ale napríklad aj exotického Japonska či Taiwanu. Všetci oslovení by boli ochotní ísť s nami do prípadnej spolupráce, ak by sme sa v budúcnosti pustili do organizácie košikárskej aktivity s medzinárodnou účasťou aj u nás.

Samozrejme, začať treba skromne, no niekedy má človek pocit, že príležitosti mu kráčajú naproti. Predovšetkým vďaka podpore od samotných košikárov, ktorí sa za rok fungovania združenia stmelili do veľmi dobrej partie. Tak prečo to neskúsiť? Veď všetko je v prvom rade o dialógu a viere. Väčšine košikárov, ktorí sa na festivale pohybovali, vyžarovalo totiž z očí čosi spoločné, prameniace hádam v láske k prírode a vo vedomí sily z práce vlastných rúk.

Ako videli festival v Nowom Tomyśli niektorí naši košikári, si môžete okrem týchto fotiek pozrieť aj v našej galérii.


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com