Na našej webovej stránke sme sa na dlhšie odmlčali – ale dôvody boli výsostne pozitívne. Čas nám zabrali praktické realizácie originálnych košikárskych diel. Predstavené boli na 29. ročníku podujatia Dni majstrov ÚĽUV, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 31. augusta – 1. septembra 2019 v bratislavskom Starom Meste. Na objednávku Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) naši košikári od marca 2019 postupne vytvárali tri exteriérové košikárske diela: tanečnice, mestské sedačky a domčeky pre deti.

Dielo tanečníc azda najviac otestovalo možnosti a súdržnosť členov združenia. Námet vznikol na pôde ÚĽUV-u, kde sa v marci uskutočnilo prvé stretnutie košikárov (Peter Beňo, Július Lalák, Erika Rudíková, Ján Zeman) s dizajnérmi (Marián Huba, Mária Štraneková) a odbornými pracovníkmi ÚĽUV-u. Po zvážení možností košikárov sa pri tvorbe tanečníc pristúpilo k variantu plošného výpletu kovovej kostry, čo je posun od trojdimenzionálnych košikárskych diel, ktoré sú dnes rozšírené vo svete. Jednoduchšia dvojrozmernosť však dodala prvotnému nápadu cez výtvarný minimalizmus potrebnú originalitu.

Zhotovenie železných kostier bolo na pleciach Júliusa Laláka z Nesvád, ktorý má vďaka svojej práci na prútených plotoch bohaté skúsenosti aj s kovom. Azda najviac o jeho vklade vypovie fakt, že kvôli zákazke pre ÚĽUV odsunul na pár mesiacov prácu na prútených plotoch, ktorá ho živí.


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Samotné vypletanie kostier bolo ponechané na tvorbu košikárov. Prvé stretnutie k technológii vypletania sa uskutočnilo na rozhraní apríla a mája v Podkylave, kde sa štyria košikári (Peter Beňo, Miroslav Mareček, Štefan Oslej, Ján Zeman) podvolili, že do polovice júna každý z nich vypletie jednu tanečnicu a následne svoj postup prác predstaví ostatným. Na tento termín sa dohodlo stretnutie s ostatnými košikármi, ktorí prejavia záujem, a v rámci neho aj dopletenie zvyšných tanečníc z celkového počtu štrnásť.

Stretnutie sa uskutočnilo v Rudníku v dňoch 15. – 16. júna a vypletali na ňom títo košikári: Peter Beňo (Stará Turá-Topolecká), Jozef Boďa (Trnava), Pavel Hirka (Zlín, ČR), Emil Horečný (Nemšová), Peter Juriga (Bratislava), Michal Klačanský (Myjava), Ján Kyseľ (Pliešovce), Eva Michalíková (Sebedražie), Štefan Oslej (Brestovec), Jozef Petrík (Dubodiel), Erika Rudíková (Očová), Ivan Soška (Kuřim, ČR), Ján Zeman (Stará Turá-Durcova Dolina), Martina Zukalová (Drysice, ČR). Podujatie organizačne pripravil a pracovné prostredie pre všetkých účastníkov zabezpečil majster ľudovej umeleckej výroby Ján Zeman. V ústrety združeniu poskytnutím sály kultúrneho domu vyšla Monika Malcová, starostka Rudníka, obce, v ktorej sa každoročne koná populárne podujatie Nevšedné podoby prútia.

V sobotu ráno sa prítomní košikári rozdelili podľa toho, či si trúfali na samostatnú prácu, alebo chceli pracovať pod vedením skúsenejšieho košikára. Samotné tanečnice majú výšku približne dva metre a šírku meter tridsať, vypletala sa sukňa a rukávce. Hlava a končatiny ostali obrysové.

Najprínosnejšia z odborného hľadiska bolo kolektívna tvorba – hoci košikári pracovali samostatne alebo vo dvojiciach, možnosť vidieť sa navzájom pri práci a konzultovať ich posúvala ďalej. Pritom viacerí košikári by si predtým na tento typ diela netrúfli...


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Po úspešnom júnovom víkende, počas ktorého sa vyplietlo všetkých 14 tanečníc, bolo potrebné privariť niektorým tanečniciam ešte končatiny a hlavy, následne všetky kovové časti natrieť farbou a výplet prestriekať fermežou, aby bol vzhľadom na umiestnenie diela v exteriéri trvácnejší. Opäť práca pre Júliusa Laláka, pod ktorého vedením sa v stredu 28. augusta uskutočnila v Nesvadoch aj generálna skúška rozostavenia tanečníc do kruhu.


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com

Samotný kruh 14 tanečníc má priemer 5,5 metra a nainštalovaný bol na bratislavskom Primaciálnom námestí v piatok 30. augusta, v predvečer podujatia Dni majstrov ÚĽUV. Na susednom Radničnom námestí boli zas v nasledujúce prvoseptembrové sobotné ráno umiestnené ďalšie dve inštalácie, na ktorých pracovali naši košikári. Mestské posedenia, ktoré vznikli podľa návrhu študentky kabinetu dizajnu a tvarovania dreva Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave Barbory Brčiakovej pod vedením jej profesora Martina Hartiníka, a domčeky pre deti, ktoré v troch veľkostiach navrhol i realizoval Ján Zeman. Posedenia, pozostávajúce z dvoch polkruhov, sa navyše dopletali počas Dní majstrov pred zrakmi verejnosti, čím spravili dobrú reklamu súčasnej podobe košikárskeho remesla.

Ohlasy širokého publika i médií dosvedčujú, že pletenie z prírodných materiálov bolo tento rok najväčším ťahákom prestížnych Dní majstrov ÚĽUV. Pre členov Združenia košikárov Slovenska to bola skúška, či sú podobné výzvy schopní a ochotní zvládnuť. Veď košikársky trend vo svete ide popri tradičnej výrobe košíkov, ktoré budú vždy potrebné, vo veľkej miere aj týmto smerom. Preto by bola škoda neprepojiť jednak šikovnosť našich remeselníkov a jednak podnetné výtvarné návrhy dizajnérov. O to sa určite budeme snažiť aj v budúcnosti.


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com