Údaje o nás:

  • IČO: 52023486

  • Obchodné meno: Združenie košikárov Slovenska 

  • Právna forma: Občianske Združenie

  • Sídlo: Beňadická 3021/20, 851 06 Bratislava,

Oficiálny zoznam poberateľov 2 % nájdete tu alebo priamo dokaz na Združenie košikárov Slovenska

Postup pre poskytnutie 2% z daní.

Zamestnanec:

1. Do 15. februára 2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

3. Najneskôr do 30. apríla 2020 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Fyzická osoba:

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Najneskôr do 1. apríla 2020. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Právnická osoba:

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Najneskôr do 1. apríla 2020. Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania. Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota. Doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.

Bližšie informácie získate aj na www.rozhodni.sk, e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo na čísle 0949609015.

 

Podnetov na založenie nášho združenia bolo viacero. V prvom rade je to však snaha aktivizovať a spájať ľudí, ktorí sa venujú košikárstvu a pleteniu z prírodných pletív u nás.

V každom regióne sa nájdu aktívni ľudia, ktorých pritiahlo košikárstvo. Nadväzujú na starú tradíciu, ktorú malo toto remeslo či domácka výroba v ich rodine, obci či regióne. Alebo sa púšťajú do objavovania tajov tejto oblasti tvorby sami od seba, priťahovaní krásou a prirodzenosťou materiálu, ktoré pletenie z prírodných materiálov poskytuje. Mnohokrát však o sebe navzájom nevedia a hľadaním najlepších riešení sa pretĺkajú sami.

Založením a prevádzkovaním tohto združenia by sme im na ich ceste radi pomohli. Konkrétne podnecovaním a organizovaním podujatí, ktoré by začínajúcim i skúsených záujemcom o košikárstvo a pletenie z prírodných pletív poskytli priestor na ďalší odborný rast a výmenu skúseností.